wat is bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem; 
 • begeleiding bij operaties in de onderbuik;
 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling; en begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.
 • kinderbekkenfysiotherapie

Begin jaren ’80 ontstond er aandacht voor bekkenbodemproblemen, aanvankelijk gesignaleerd vanuit de zwangerschapsbegeleiding. In de daaropvolgende jaren nam de behandeling van bekkenbodemklachten een grote vlucht en al gauw werden niet alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen behandeld.

Eerst richtte de behandeling zich vooral op urineverlies, daarna ook op problemen met het ophouden van de ontlasting en pijn bij gemeenschap. Tegenwoordig maakt de begeleiding voor en na operaties aan blaas, baarmoeder of prostaat en de behandeling van bekkenpijn al dan niet samenhangend met de zwangerschap ook deel uit van de bekkenfysiotherapeutische behandeling

 

Vergoeding:

 • Bekkenfysiotherapie boven de 18 jaar bij urineverlies wordt vanaf 2011 vergoed vanuit de basisverzekering (9 behandelingen)
 • Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering (18 behandelingen).

De zorgverzekeraar vergoedt de overige bekkenfysiotherapeutische en kinderfysiotherapeutische behandeling alleen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering.