kinderen

Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid.

Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid.

 

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. De meeste kinderen worden zindelijk tussen hun tweede en vierde levensjaar. In principe wordt een kind eerst zindelijk voor ontlasting en daarna voor de urine. Soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen ouder dan vijf jaar nog regelmatig een ‘ongelukje’. Dit kan een grote impact hebben op het kind, maar ook op zijn omgeving.

Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid is een specialisatie binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeut/ bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/ of ontlastingsproblemen.

De gespecialiseerde fysiotherapeut bij kinderen met problemen in de zindelijkheid kijkt samen met u en uw kind naar een manier om de problemen op te lossen. Allereerst zullen de klachten en de hulpvraag van uw kind geïnventariseerd worden. Dit gebeurt middels een intake, onderzoek en plas- en poepdagboeken. Aan de hand hiervan wordt bepaald of het zinvol is om met de fysiotherapie te starten. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld.

Het behandelplan zal o.a. bestaan uit oefeningen waarbij de kinderen op een speelse wijze leren voelen waar de bekkenbodem zich bevindt en hoe het kind hierover de controle kan krijgen. Voorafgaand hiervan zal er voorlichting en advies gegeven worden over de juiste toilethouding en het juiste toiletgedrag. Tijdens de behandeling zal het kind onder coachende rol van ouders thuis opdrachten en oefeningen moeten uitvoeren

Deze vorm van fysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Vaak is er sprake van een verwijzing van de huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. Soms is het noodzakelijk om meerdere deskundigen in te schakelen. De gespecialiseerde fysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal indien nodig in overleg met u of uw verwijzer adviseren om bv een diëtist, orthopedagoog te raadplegen.

Wanneer naar een gespecialiseerde fysiotherapeut bij kinderen met problemen in de zindelijkheid?

Voorbeelden van indicaties die in aanmerking komen:

 • Urine-incontinentie
 • Erg vaak moeten plassen
 • Bedplassen
 • Blaasontstekingen
 • Fecale incontinentie/ poep vegen in de onderbroek
 • Angst om te plassen of te poepen
 • Obstipatie (verstopping)
 • Diarree
 • Buikpijn, verminderde eetlust, lusteloosheid
 • Bedplassen
 • Incontinentie bij (pervasieve) ontwikkelingsstoornissen (ADHD/ PDD-NOS)

Vrijwel alle kinderen zijn gemotiveerd om aan het zindelijkheidsproces te werken. De gespecialiseerde fysiotherapeut bij kinderen met problemen in de zindelijkheid kan hierbij een goede ondersteuning zijn.